Publicēt reklāmu

Reklāmas izvietošanas noteikumi

Lietotājs-privātpersona vai juridiska persona, kas ievieto reklāmu www.kaskurko.lv ievietojot reklāmu „kaskurko”, piekrīt lietošanas noteikumiem.
Par reklāmas  saturu un tajā iekļauto ziņu patiesību atbild tās iesniedzējs. 

Reklāmas izvietošana „kaskurko”
Publicējot reklāmu no 1 līdz 5 mēnešiem cena par katru mēnesi 15,00 EUR.
Publicējot reklāmu no 6 līdz 12 mēnešiem saņemsiet atlaidi atkarībā no mēnešu skaita. 
Reklāmu informatīvajam portālam var publicēt iesniedzot nepieciešamo informāciju izmantojot sadaļu Publicēt reklāmu.
Iesniegtā informācija tiek apstrādāta un uz jūsu norādīto e-pastu nosūtīts rēķins apmaksai, pēc apmaksas Jūsu reklāma tiek izvietota portālā www.kaskurko.lv. 
Iesniedzot reklāmu, maketa izmērs 500x350 px, maketa formāts .jpg, vai .png.
Nepieciešamības gadījumā izstrādājam reklāmas maketu, izstrādes cena 10,00 EUR. 

„Kaskurko” reklāmas satura noteikumi:
Reklāmas netiek pieņemtas:
Kuru saturs neatbilst Latvijas Republikas likumdošanai.
Kuru saturs neatbilst LR likuma Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem 7.panta Nepublicējamā informācija noteikumiem.
Ja reklāmas tekstā tiek pārkāptas autortiesības vai preču zīmju tiesības.
Ja reklāmas teksts rakstīts citā valodā izņemot latviešu, krievu vai angļu.

Atbildība
Gadījumos, kad izvietotā reklāma un klienta mājas lapas informācija pārkāpj vietnes noteikumus, satur Latvijas Republikas likumdošanas, autortiesības, tirdzniecības marku tiesības pārkāpumus, kā arī ja nodarīti zaudējumu vai neērtības trešajām personām, reklāmas iesniedzējs uzņemas pilnu finansiālo atbildību par ievietotās reklāmas un viņa mājas lapas saturu, kā vietnes, tā arī trešo personu priekšā.
Lietotāja reklāmā un mājas lapā norādītā informācija par personu datiem ir saskaņota ar attiecīgajām personām un tās ir informētas par viņas datu iekļaušanu šajā reklāmā vai uzņēmuma mājas lapā.
Administrators, kā arī informatīvā portāla kaskurko.lv īpašnieks nenes atbildību par reklāmas un klienta mājas lapas saturu, kā arī par iespējamiem zaudējumiem un neērtībām, kas saistīti ar mājas lapas darbību vai nepieejamību.
Informatīvā portāla kaskurko.lv lietošanas nosacījumi un noteikumi var tikt mainīti, papildināti jeb laboti un stājas spēkā no brīža, kad tie ir publicēti vietnē.
Saņemt nepieciešamo informāciju iespējams katru darbadienu no 9-16 piezvanot pa tālruni +371 26527585 vai rakstot uz e-pastu: re30@inbox.lv

Publicēt reklāmu

Спасибо! Ваше сообщение отправлено.
Отправка не удалась. Пожалуйста, исправьте ошибки и попробуйте еще раз.